KimterStege.nl | Add Beauty
Monthly Archives:

juli 2011

Update

Hi Guys

Wanted to do a quick update,
From tomorrow on I have to work five days a week again. So I am not able to post that much. I’ll try to post as much as I can, even if its just a OOTD, room tour, what’s in my purse or a follow me around. I promise I don’t forget you guys. I’ll do the best I can.

So already some planned things;
– 2nd review on Born Pretty Store!
– wearable Arabic Eye Makeup!
– follow me around at the sushi bar :)!(photo post)
– follow me around at my photo shoot! ( like next month)
– follow me around at the Zoo!

XOXO

20110724-170209.jpg

  Love it? Laat het mij weten!

All about ArganOlieShop!

Argan Olie Shop

Coupon Code: (10% Off) BlogKim-Arganolie-XT045

Wat is Argan olie?

Arganolie, ook wel het Marokkaanse goud genoemd, is een schaarse olie met een unieke samenstelling, rijk aan essentiële vetzuren en vitamine E. Arganolie wordt geperst uit de vruchten van de Arganboom. Gebruik arganolie als huidverzorging en/of haarverzorging.

Argan olie wordt al eeuwenlang gebruikt!

Deze toepassingen van deze olie zijn niet nieuw en het is bekend dat de Feniciers al in 1219 bewust waren van de kracht van Arganolie. De Andalusische arts Ibn Al Baythar heeft in die tijd al een wetenschappelijk artikel geschreven over de wijze van productie en de werking van de Argan olie. De Berberstammen, die sinds mensenheugenis Arganolie produceren voelden intuïtief aan dat deze olie goed voor hun welzijn was. Zij noemen de Arganboom niet voor niets de “Boom der schoonheid” of “Boom der Leven”.

Hoe wordt agran olie gemaakt?

De traditionele manier van het maken van olie gebeurt geheel handmatig door de berbervrouwen. Eerst wordt de noot uit de uitgedroogde vrucht gehaald om vervolgens de harde buitenkant van de noot met twee stenen te kraken. Als het olie voor culinaire doeleinden betreft dan worden deze geroosterd door ze mild te verhitten. Nadat de pitten zijn afgekoeld worden ze gemalen en met mild water tot een brij vermengd. Door deze brij deeg handmatig uit te persen wordt de Argan olie gewonnen.

De samenstelling

Arganolie heeft een buitengewoon evenwichtige samenstelling. Argan olie is rijk aan onverzadigde vetzuren en essentiële vetzuren. De meest voorkomende vetzuren zijn Omega 9 (oliezuur) en Omega 6 (linolzuur). Deze olie is ook rijk aan vitamine E (tocoferol), wat als één van de krachtigste biologische anti-oxidanten wordt beschouwd. Ook bevat Arganolie fenolen, moleculegewicht eiwitten, squaleen, sterolen, Carotenoïden en Ferulinezuur.

De ruim aanwezige componenten sterolen, vitamine E en polyfenolen zijn veelzijdig. Deze componenten hebben naast een anti-oxidante functie ook een kalmerende en helende werking. De polyfenolen gaan onstekingen tegen en helpen bij het tegengaan van allergische reacties.

De essentiële vetzuren helpen bij het tegengaan van ontstekingen en zijn nodig voor de productie van prostaglandine. Dit is een natuurlijke ontstekingsremmer. Essentiële vetzuren zorgen ook voor meer elasticiteit en weerstand van uw huid.

In combinatie met saponinen zorgen vitamine E ervoor dat uw huid weer gezond en zacht wordt. Vitamine E beschermt op zijn beurt weer de essentiële vetzuren door te voorkomen dat deze worden afgebroken.

Arganolie, waar kan je het voor gebruiken?

Er zijn twee soorten arganolie; cosmetische arganolie en culinaire arganolie. Wat is nu het verschil? De vruchten voor cosmetische arganolie zijn niet geroosterd en voor culinaire arganolie worden de vruchten wel geroosterd. Arganolieshop.nl biedt alleen producten aan op basis van cosmetische arganolie.

Gebruik onze arganolie producten voor:

 • het verzorgen van haar en hoofdhuid,
 • dagelijkse schoonheidsbehandeling voor het verminderen of voorkomen van rimpels,
 • het hydrateren van de huid,
 • het versterken van je nagels en
 • massageolie voor massages.

Arganolie laat je haar stralen

De componenten in arganolie zijn zeer effectief voor het behandelen van droog en pluizig haar. Ook helpen deze om beschadigd haar te herstellen en om glans aan dof haar te geven.

Arganolie is ook prima geschikt om de droge en gevoelige hoofdhuid te verzorgen. Een gezonde hoofdhuid is een belangrijke voorwaarde voor mooi gezond haar.

Gebruik: Na het douchen een klein beetje arganolie zachtjes in het haar en op de hoofdhuid in masseren.

Arganolie voor natuurlijke huidverzorging

Arganolie helpt bij het voorkomen of verminderen van rimpels. De unieke werking van de olie komt doordat arganolie rijk is aan:

 • essentiële vetzuren,
 • verschillende anti-oxidanten,
 • voedende vitamine E
 • eiwitten met een hoog moleculair gewicht bevat.

Arganolie dringt diep in de huid door, dit stimuleert een gezonde celvernieuwing. Bovendien wordt je huid soepel gehouden doordat arganolie een evenwichtige talgproductie stimuleert.

Arganolie is ook geschikt voor de gevoelige huid. Arganolie kan zelfs voor de zeer gevoelige babyhuidje worden gebruikt.

Gebruik: ‘s avonds en ‘s ochtends kleine hoeveelheid zachtjes op je lichaam en/of gezicht insmeren.

Sterke nagels met arganolie, Vitamine Boost!

Arganolie helpt u om uw beschadigde nagels op een snelle, simpele en natuurlijke wijze te herstellen en gezond te houden.

Gebruik: Minstens één keer in de week je nagels weken in een badje van 1 theelepel Arganolie en 1 theelepel citroensap, dit voor ongeveer 15 minuten.

Arganolie ideaal voor massages

De componenten van Arganolie maken deze olie ideaal voor het masseren van pijnlijke spieren en stijve artritis gewrichten. De essentiële vetzuren in Arganolie spelen een cruciale rol in de vorming van prostaglandine. Dit is een natuurlijke ontstekingsremmer, welke pijn, zwelling en ontstekingen vermindert. Dit terwijl het de bloedsomloop stimuleert.

Waar kan je arganolie nog meer voor gebruiken?

Naast de bovenstaande gebieden, kan je arganolie ook gebruiken voor:

 • lippenverzorging
 • voorkomen of herstellen Striae
 • Acne, Eczeem en Psoriasis

What’s Argan Oil?

Argan oil, known as the Moroccan gold, is a scarce oil with a unique composition, rich in essential fatty acids and vitamin E. Argan oil is pressed from the fruit of the Argan tree. Use argan oil skin care and/or hair.

Argan oil has been used for centuries!

These applications of this oil are not new and it is known that the Phoenicians as early as 1219 were aware of the power of Argan oil. The Andalucian physician Ibn al Baythar during that time have a scientific article on the mode of production and operation of the Argan oil. The Berber tribes, who since time immemorial Argan oil producing felt intuitively that this oil was good for their welfare. They call the argan tree has earned the “Tree of beauty” or “Tree of Life”.

How argan oil made?

The traditional way of making oil is entirely manually by the Berber women. First, the note from the dried fruit and then removed the external shell of the nut with two stones to crack. If the oil for culinary purposes are concerned they will be roasted by mild heating them. Once the seeds are crushed and cooled them with mild water to a paste mixed. Through this manually paste dough to squeeze the argan oil.

What is the composition of this oil?

Argan oil has a very balanced composition. Argan oil is rich in unsaturated fatty acids and essential fatty acids. The most common fatty acids are Omega 9 (oleic acid) and Omega 6 (linoleic acid). This oil is also rich in vitamin E (tocopherol), what if one of the most powerful biological anti-oxidants is considered. Argan oil also contains phenols, protein molecular weight, squalene, sterols, carotenoids and ferulic acid.

The ample components sterols, vitamin E and polyphenols are versatile. These components have antioxidant function in addition to a soothing and healing. The polyphenols are against inflammation and help to counteract allergic reactions.

The essential fatty acids help to combat inflammation and are necessary for the production of prostaglandin. This is a natural anti-inflammatories. Essential fatty acids also provide greater elasticity and resistance of your skin.

In combination with vitamin E, saponins make sure your skin healthy and soft. Vitamin E protects, in turn, essential fatty acids by preventing be destroyed.

Argan oil, where you can use it for?

There are two types of argan oil, cosmetic argan oil and argan culinary oil. What is the difference? The fruits are not for cosmetic argan oil and roasted for culinary argan oil, the fruits are roasted. Arganolieshop.nl only offers products based on argan oil cosmetics.

Use our argan oil products:

 • taking care of hair and scalp
 • daily beauty treatment for reducing or preventing wrinkles
 • hydration of the skin
 • strengthen your nails and
 • massage oil for massage

Argan oil makes your hair shine

The components in argan oil are very effective for treating dry and frizzy hair. This also help to repair damaged hair and shine to dull hair.

Argan oil is also excellent for dry and sensitive scalp care. A healthy scalp is an important condition for beautiful healthy hair.

Use: After showering a little argan oil gently into hair and scalp to massage.

Argan Oil for natural skin care

Argan oil helps to prevent or reduce wrinkles. The unique operation of the oil-rich argan oil is due to:

 • essential fatty acids,
 • various antioxidants
 • nourishing vitamin E
 • proteins containing high molecular weight

Argan oil penetrates deep into the skin, it stimulates healthy cell renewal. In addition, your skin supple account balance as Argan oil stimulates sebum production.

Argan oil is also suitable for sensitive skin. Argan oil, even for very sensitive baby skin care are used.

Use: evening and morning small amount gently on the body and / or facial oil.

Strong nails with argan oil, Vitamin Boost!

Argan oil helps your damaged nails in a fast, simple and natural way to restore healthy.

Use: At least once a week weeks your nails into a bath of Argan oil and 1 teaspoon lemon juice 1 teaspoon, this for about 15 minutes.

Argan oil is ideal for massages

The components of argan oil make this oil ideal for massaging sore muscles and stiff joints arthritis. Argan oil contains essential fatty acids in play a crucial role in the formation of prostaglandin. This is a natural anti-inflammatory, which pain, reduces swelling and inflammation. This while the blood circulation.

Where can you even more argan oil for?

Besides the above areas, you can also use argan oil:

 • lip care
 • prevented or remedied stretching marks
 • Acne, Eczema and Psoriasis

De producten:

Arganolie 100% PUUR

 • 100 ml, FLES
 • Rijk aan vitamine E, natuurlijke anti-oxidanten en essentiële vetzuren
 • Herstelt dun, droog en beschadigd haar
 • Geeft haar glans, en maakt uw huid soepel
 • Arganolie is zuinig in gebruik

Gebruik: Je kunt pure arganolie gebruiken voor een haar en/of voor dagelijkse verzorging van het haar.

Arganolie Haar Masker: (1x per twee weken)

Je kunt je haar een boost geven met een arganolie haarmasker. Met een haarmasker kan je haar de werkzame stoffen (vitamine E, natuurlijke anti-oxidanten en essentiële vetzuren, eiwitten) van arganolie het beste opnemen. Voor het beste resultaat voer je de volgende stappen uit.

 1. Was je haar met een milde shampoo (zoals arganolie shampoo),
 2. Droog je haar met een handdoek (niet föhnen),
 3. Masseer een royale hoeveelheid arganolie door je haar,
 4. Bij droge hoofdhuid en/of roos, masseer de olie ook goed op je hoofdhuid
 5. Wikkel een warme handdoek om je haar
 6. wacht minimaal 30 minuren (of ga slapen)
 7. Spoel tot slot de arganolie uit je haar, en was je haar haar met een milde shampoo (zoals arganolie shampoo),

De behandeling zal je haar revitaliseren, de hoofdhuis kalmeren en gespleten haarpunten herstellen.

Herhaal dit proces een keer per twee weken voor zacht, sterk, glas en glanzend haar. Begin je net met arganolie, doe dit de eerste week dan twee keer.

Wat je ook kunt doen is gewoon de olie aan de haarpunten aanbrengen en minimaal 5 minuten laten inwerken en dan uitwassen met een milde shampoo (zoals arganolie shampoo).

Arganolie dagelijkse verzorging:

Gebruik de arganolie shampoo en conditioner voor de dagelijkse verzorging van uw haar. Na het wassen gebruik je de pure olie (enkele druppels) na het douchen, wanneer het handdoek droog is.

Arganolie Shampoo + Conditioner

 • 200 ml fles Arganolie Shampoo
 • 200 ml fles Arganolie Conditioner
 • Rijk aan vitamine E, natuurlijke anti-oxidanten en essentiële vetzuren
 • Herstelt dun, droog en beschadigd haar
 • Geeft je haar glans

Arganolie conditioner en shampoo bevat 20% pure arganolie en is een weldaad voor je haar.

Gebruik: dagelijks

Shampoo:

Een klein beetje is genoeg, breng de shampoo niet direct aan, maar laat het eerst schuimen tussen je handen. Dan gebruik de shampoo zoals je normaal je haar zou wassen. Spoel het uit totdat je haar ‘knarst’ tussen je vingers. Een keer wassen is genoeg.

Conditioner:

Gebruik deze zoals je normaal je conditioner zou gebruiken.

Arganolie gezichtscrème:

 • 50 ml
 • Rijk aan vitamine E
 • Te gebruiken als dag- en nachtcrème

Gebruik: Deze gezichtscrème is ontwikkeld voor de (zeer) gevoelige huid. Er wordt geadviseerd de gezichtscrème dun aan te brengen voor de nacht, omdat de huid dan het actiefst is. Bij een droge en gevoelige huid ook ’s morgens dun aanbrengen.

Arganolie handzeep

 • 100 GR
 • Rijk aan vitamine E, natuurlijke anti-oxidanten en essentiële vetzuren
 • Gebruik voor verzorging en voeding van uw huid en nagels

Gebruik: Gebruik deze gewoon tijdens het handen wassen of tijdens het douchen als een zeep voor het lichaam.

Argan Oil 100% PURE
• 100 ml BOTTLE• Rich in vitamin E, natural antioxidants and essential fatty acids• Restores thin, dry and damaged hair• Gives hair shine and leaves your skin supple• Argan oil is economical
Use: You can use pure argan oil for hair and / or daily care of her.
Argan Oil Hair Mask (1 x per two weeks):
You can change your hair a boost with argan oil hair mask. With her hair mask the active ingredients (vitamin E, natural antioxidants and essential fatty acids, proteins) of argan oil is best recording. For best results, perform the following steps.

1. Wash your hair with a mild shampoo (such as argan oil shampoo)2. Dry your hair with a towel (not blow)3. Massage a generous amount of argan oil in your hair,4. For dry scalp and / or dandruff, massage the oil well on your scalp5. Wrap a warm towel around your hair6. minuren wait at least 30 (or go to sleep)

7. Finally, rinse the argan oil from your hair, your hair and wash hair with a mild shampoo (such as argan oil shampoo)

Treatment will revitalize your hair, soothe the main house and repair split ends.Repeat this process once every two weeks for soft, strong, glass and shiny hair. You just start with argan oil, do it the first week twice.Whatever you can do is simply apply oil to the ends and at least 5 minutes to work and then wash with a mild shampoo (such as argan oil shampoo).
Argan oil daily care:Use the oil, shampoo and conditioner for daily care of your hair. After washing, use the pure oil (few drops) after showering, when the towel is dry.Argan Oil Shampoo + Conditioner

• 200 ml bottle of Argan Oil Shampoo• 200 ml bottle of Argan Oil Refresher• Rich in vitamin E, natural antioxidants and essential fatty acids• Restores thin, dry and damaged hair• Gives your hair shine

Argan oil conditioner and shampoo contains 20% pure argan oil is a blessing for your hair.

Usage: DailyShampoo:A little is enough, bring the shampoo does not directly, but first let foam between your hands. Then use the shampoo as you normally would wash your hair. Rinse it out until your hair “grinds” between your fingers. Wash once is enough.Conditioner:Use it as you normally would use your conditioner.Argan Oil Face Cream:• 50 ml• Rich in vitamin E• Use as day and night creamUse: This face cream is designed for (very) sensitive skin. It is recommended to apply thin face cream for the night, because then the skin is most active. For dry and sensitive skin, also in the morning a thin layer.Argan oil hand soap

• 100 GR

• Rich in vitamin E, natural antioxidants and essential fatty acids

• For care and feeding of your skin and nails

Use: Use this just when washing hands or in the shower as a soap for the body.

20111206-225722.jpg

  Love it? Laat het mij weten!
in Hair

All about Rapunzel of Sweden Hair extensions!

Some information about Rapunzel Of Sweden can be found at my preview post

Rapunzel of Sweden was kindly was kind enough to sent free clip in extensions, for a review, to me.

My opinion and reviews are not affected in any way, I give my 100% honest opinion.


LONG AND ABUNDANT HAIR IN JUST 5 MINUTES BY RAPUNZEL’S CLIP ON HAIR EXTENSIONS

Rapunzel of Sweden has a wide range of hair extensions, with diferent quility hair and diferent ways to attach.

Complete clip on set hair extensions including all 7 parts, total weight 110 grams

They sent me their #P 8/24 European clip on hair extensions 20″ (110g)

Every part has a width of it’s own:

 • 1 part is 8″ wide with 4 clips,
 • 2 parts are 6″ and have 3 clips each,
 • 2 parts are 4″ and have 2 clips each,
 • 2 parts are 2″ with one clip each.

All this is included in the set!

PRODUCT: Clip on set hair extensions, Clip-in set = Is simply a complete set with all you need to obtain a luxurious, beautifully long hair.

LENGTH: 20”

COLOUR AND STYLE: #8/24 , silky straight

PRICE: €99

Quality: Rapunzel’s Original European Remy Cuticle Human Hair:

The European Remy Cuticle Human Hair originates from Ukraine, Southern Europe and from the parts of Russia which lie closest to Scandinavia. The original colour is mostly ashen. The colouring of this hair is done in fewer stages resulting in a better hair quality. The European hair is slightly curly after washing. Hair extensions made from this hair is best suited for persons who have thin own hair or who wish to get that little extra.

Instructions on how you attach and blend:

YOU BEND THE CLIP OF THE CLIP ON SET HAIR EXTENSION TO OPEN AND CLOSE IT. FASTEN THE CLIP ON CLIP ON TO YOUR HAIR, NEAREST TO YOUR HEAD, WHERE YOU HAVE BACKCOMBED IT FIRST.

Normally you start on the first row with the clip on hair extension which has two clips. For the second row you also take one with 2 clips, for the 3rd row one with 3 clips, 4th row one with 3 clips and the fifth row you take the part with 4 clips. On the sides you attach the 2 sections with one clip to get some length to a possible fringe or slanted section. This is individual, you decide how you want to attach it depending on the shape of your head and what kind of a hairdressing you wish to achieve.

How to care for your clip in hair set of genuine hair extension:

Our genuine clip on hair extensions must be treated with our care products which have the right PH-values. Shampoo, conditioner and Miracle Spray are to be used to ensure the best and longest durability. You only wash the hair when it is needed. As you do not used it around the clock we recommend that you wash them approximately every other week and keep them hanging freely when not in use.

THE GENUINE CLIP ON HAIR EXTENSIONS BY RAPUNZEL YOU CAN STRAIGHTEN, CURL AND STYLE

In case you have chosen the wrong colour ? then change to an other, it will only take a few days. As the extension already has been treated with colour we do not recommend that it is re-coloured. It can be done, but we can not guarantee that you get the desired result, therefore we do not take the responsibility if the hair is coloured.

They also send me their Rapunzel’s Hair Extensions Treatment Set

These products are made in Sweden, made of natural-organic ingredients.

In there is :

 • Shampoo
 • Conditioner
 • Miracle spray

Our products are produced inSwedenand by using them your extensions will last a lot longer!

The products are good also for your own natural hair and skin.

We recommend that you use our Shampoo, Conditioner and Miracle Spray in combination with each other, then the hair will last longer. Do not use any products which may not be suitable for extensions. The ingredients in our products make the extensions more smooth and keep them tangle free much longer. In case you should not use our care-products we cannot guarantee the result.

The components in our products give the hair a natural smoothness and prevents it from tangling. This is due to the fact that our products have the exact PH value to achieve balance. Should you use a shampoo which is too acid you loose the smooth properties of the hair resulting in tangling. If you have not used our products and want to start using them later on it could work, however you reach the maximum effect after 1-2 weeks of treatment since the hair has a negative charge. If the extensions do not get moisture and if it gets dry it will be difficult to brush and comb after a while. Chlorine and salty water must not be in contact with the extensions. They ruin the hair. The hair should be untangled by combing or brushing before washing.

Not tested on animals.

Use of other products not recommended by us may have an effect on your extensions in a negative way.

—————————————————————————————————————————–

Enige informatie over Rapunzel of Sweden is te vinden op mijn vorige bericht

Rapunzel of Sweden waren zo vriendelijk om gratis deze clip in extensions, voor een review, op te sturen naar mij. Mijn mening en reviews zijn niet beïnvloed op een of andere wijze, geef ik mijn 100% eerlijke mening.

Lange en overvloedige haren in slechts 5 minuten met de Clip on Rapunzel haarverlenging

Rapunzel of Sweden heeft een breed astortiment van haar extensions, in verschillende kwaliteiten en verschillende manieren van aanbrengen

Volledige clip op de set hairextensions met alle zeven delen, totaal gewicht 110 gram

Ze stuurden me hun #P 8/24 Europees clip on hair extensions 20″ (110g)

Elk deel heeft een breedte van zijn eigen:

Een deel is 8 “breed met 4 clips,

2 delen zijn 6 “en hebben 3 clips per stuk,

2 delen zijn 4 “en hebben 2 clips per stuk,

2 delen zijn 2 “met een clip elk.

Dit alles is inbegrepen in de set!

PRODUCT: Clip op de set hair extensions, clip-in set = is gewoon een complete set met alles wat u nodig hebt om een ​​luxe, prachtig lang haar te krijgen.

LENGTE: 20 “

KLEUR EN STIJL: # 8 / 24, zijdeachtig rechte

PRIJS: € 99

Kwaliteit: Origineel Europees Remy Rapunzel’s Cuticle Human Hair:

De Europese Remy Cuticle Human Hair is afkomstig uit Oekraïne, Zuid-Europa en uit delen van Rusland, die liggen het dichtst bij Scandinavië. De originele kleur is meestal askleurig. De inkleuring van dit haar is gedaan in minder stappen resulteert in een betere kwaliteit van het haar. Het Europees haar is licht krullend na het wassen. Hair extensions gemaakt van dit haar is het meest geschikt voor personen die wel dun haar hebben of die willen krijgen dat beetje extra willen.

Instructies over hoe je ze bevestigd en blendt:

Je buigt de clips op de extensions om te openen en te sluiten. Zet zo dicht mogelijk tegen de haarlijn, waar je je haar eers, eventueel, hebt getoupeerd

Normaal begin je op de eerste rij met de clip op haar verlenging met 2 clips heeft. Voor de tweede rij ook een met 2 clips, voor de 3e rij een met 3 clips, 4e rij een met 3 clips en de vijfde rij je de 4 clips. Aan de zijkanten gebruik je de twee delen met 1 clip om wat lengte te krijgen. De persoon zelf, afhankelijk van de vorm van je hoofd en wat voor een kapsel je wilt bereiken, clip je ze naar wens in.

Hoe zorg je voor je clip in haar:

Onze originele clip op hair extensions moeten worden behandeld met onze verzorgingsproducten die de juiste PH-waarden hebben. Shampoo, conditioner en Miracle Spray worden gebruikt om de beste en langste levensduur te garanderen. Je moet alleen het haar wassen wanneer het nodig is. Als je ze niet de hele dag hebt gebruikt raden wij je aan ze te wassen ongeveer om de andere week en houdt ze klit vrij wanneer niet in gebruik.

DE CLIP ON HAIR EXTENSION DOOR RAPUNZEL JE KAN KNIPPEN KRULLEN EN STIJLEN

In het geval je de verkeerde kleur hebt gekozen? dan kan je ze terug zenden en nieuwe bestellen, dit zal het slechts een paar dagen. Het is niet aan te raden dat het geverfd wordt. Het kan worden gedaan, maar we kunnen niet garanderen dat je het gewenste resultaat te krijgen, dus we nemen geen verantwoordelijkheid als het haar is gekleurd.

Ze sturde mij ook hun Rapunzel’s Hair Extensions Treatment Set

Deze producten worden gemaakt in Zweden, gemaakt van natuurlijke-biologische ingrediënten.

Daarin zit:

 • Shampoo
 • Conditioner
 • Miracle spray

Onze producten worden geproduceerd in Zweden en door ze te gebruiken voor je extensions zullen ze een stuk langer bruikbaar zijn!

De producten zijn goed ook voor je eigen natuurlijke haar en huid.

Raden wij u aan onze shampoo, conditioner en Miracle spray te gebruiken in combinatie met elkaar, dan is het haar langer bruibaar. Gebruik geen producten die niet geschikt kunnen zijn voor extensions. De ingrediënten in onze producten maken de extensions gladder en houd ze veel langer vrij van klitten. In het geval je niet gebruik maken van onze zorgproducten, kunnen wij niet garanderen dat her resultaat optimaal is.

De componenten in onze producten geven het haar een natuurlijke soepelheid en voorkomt dat het in de knoop raakt. Dit is te danken aan het feit dat onze producten de exacte pH-waarde om evenwicht te bereiken zijn. Mocht u gebruik maken van een shampoo die de zuur verlies van je haar, de goede eigenschappen van het haar wegneemt wat resulteert in de knoop raken. Chloor en zout water mag niet in contact komen met de extensions. Ze verpesten het haar. Het haar moet worden ontward door kammen of borstelen voor het wassen.

Niet getest op dieren.

Het gebruik van andere producten die niet door ons aanbevolen kan een effect hebben op uw extensions op een negatieve manier.

—————————————————————————————————————————–

photo’s of the package:

My hair before:

20111206-225810.jpg

  Love it? Laat het mij weten!

All about Crackle Glaze!

 

20111207-095935.jpg

 

Have you been looking for a new nail design that’s creative, wallet-friendly and
simple to do? Crackle nail polish may be your best bet! You don’t need a nail
technician’s license or a steady hand to get the cracked look.

Black Mesh – Black crackle nail polish
Broken Hearted – Fuchsia pink crackle varnish
Faultline – Purple crackle nail polish

Cracked Concrete – Grey crackle nail polish
Crushed Candy – Green / blue crackle varnish
Lightning Bolt – White crackle nail polish

Your favourite nail polish companies are making it easy for you to DIY. OPI has the Black Shatter polish while China Glaze has the Crackle Glaze Collection – available in 6 different shades. Once
my China Glaze Crackle Glaze Collection arrived, I immediately began testing
out the colors. What I like about China Glaze Crackle is the imperfect look of
the crackling and how each nail has a different pattern.

Tutorial:

1.Apply any colored base coat. (this
is the color that was show through the crackle polish)

2. Let the base color dry.
3. Apply a coat of the crackle polish. (Work quickly! Drying & crackling occur almost immediately.)
4. Let the crackle coat dry.
5. Add a top coat to seal in the color and give your nails some shine. (The
crackle polishes are matte)

6. Have a bottle of nail polish remover & cotton swabs handy to clean up
the edges. Sometimes you’ll have to redo the nails that didn’t quite produce
the desired effect.

 

  Love it? Laat het mij weten!
in Hair

All about HaarZaakje!

Haar Zaakje was zo vriendelijk om mij gratis clip in extensions, voor een review, toe te sturen.

Mijn mening en reviews worden niet beïnvloed in een of andere manier, geef ik mijn 100% eerlijke mening.

I was sent the clip ins in number #8 and they are 50 cm long

HaarZaakje was kind enough to sent freeclip in extensions, for a review, to me.

My opinion and reviews are not affected in any way, I give my 100% honest opinion.

Clip-In Extensions van Haarzaakje

Wat is het verschil met andere extension?

Dit zijn vier stroken haar van 10 cm/15 cm/25 cm/30 cm die je zelf gemakkelijk in uw haar kan clippen. Het is 100% echt human hair. De inzet tijd is 5 minuten

Is het echt human hair en kan ik er alles mee doen(Wassen, krullen, sporten, stijltang)

Ja, het betreft hier 100% human hair uit India. Je kan het net zo behandelen als je eigen haar.

Kan ik het ook verven of permanenten?

Dat kan inderdaad, maar net als je eigen haar wordt de kwaliteit er minder van en kan het droger worden. Als het niet nodig is dus liever niet. Redken verzorgende shampoo en conditioner gebruiken, deze helpt om de haarschubben weer goed te sluiten. Besluit je zelf de set te verven geven wij geen garantie op de kwaliteit van het haar.

Hoe lang moet mijn eigen haar zijn?

Het mooiste is minimaal 8-10 cmoveral,of langer. 1 set is genoeg voor een heel hoofd verlengen of verdikken, heb je zelf heel erg dik haar of geen Europees haar dan heb je soms extra stroken nodig of een dubbel genaaide set (double weft) Hier betaal je dan wel extra voor.

Is het schadelijk voor mijn eigen haar?

Nee totaal niet.

Heb ik speciale shampoo nodig?

Alleen bij gebruik van een goede shampoo en conditioner (Redken) kunnen wij een lange haar kwaliteit garanderen. Buiten op een kledinghaak laten luchten is het allerbeste voor het haar i.p.v. wassen.

Heb ik een speciale borstel nodig?

Nee, Het inzetten is super simpel, iedereen kan dit. Ook als u zelf niet zo handig bent.

Wat kost een normale verlenging?

€ 75 (40 cmlengte)

€ 95 (50 cm lengte)

€ 125 (60 cm lengte)

Hoe lang duurt het inzetten?

De hele dag totdat u het er zelf weer uithaalt.

Haarverlenging Via Clip-Ins

Clip-In Extensions zijn lange stroken haar die je gemakkelijk zelf tussen je haar aan kan brengen. Je zet de stroken vast d.m.v. de clips die er aan vast zijn genaaid. Dit zit super stevig vast. Als je een beetje handig bent duurt dat ongeveer 5-10 minuten. Het resultaat is verbazingwekkend. Omdat je ze alleen overdag draagt slijten ze amper en gaan jaren mee.

Dit pakket bevat 4 stroken van 10/15/25/30 cm en is bij een normale haar dikte genoeg voor een volledige haar verlenging. Het is 100% echt human hair uit India en u kunt het zelf verven als de kleur iets afwijkt van uw eigen haarkleur. Je kunt kiezen tussen 38-40 cm, 48-50 cmen 58-60 cmlengte.

Je kunt er alles mee doen. Wassen/knippen/krullen/verven/stijltang, het is 100% human hair (mensen haar).

Enkele tips voor het onderhoudt van de clip-in extensions:

1* Je hoeft de set niet vaak te wassen, je kunt de set ook een nacht met

droog weer buiten laten luchten aan een kleding hanger.

2* Wil je de set toch wassen gebruik dan een goede verzorgende

shampoo voor droog haar, wrijf niet te veel maar dompel het haar

onder water en knijp er wat shampoo door. Ga nooit ruw te werkt.

Houd het haar dan vanaf de clips vast onder de kraan en spoel de

shampoo er voorzichtig uit. Doe daarna een masker of

crèmespoeling in het haar. Spoel ook dit weer voorzichtig uit.

3* Kam het haar rustig uit zonder hard te trekken en laat de set dan

drogen op een handdoek.

4* Heb je een steile set leg dan het haar op de strijkplank en strijk het

haar op de linnen stand (ja, dat is best heet). Houd het haar bij de

clips vast, zet de strijkbout op het haar en trek het haar onder

de strijkbout door. Hierna komt er weer een mooie glans op het haar.

5* Heb je een gekrulde set? Was het haar dan hetzelfde, knijp de krul er

weer in nadat u de set heeft uitgekamd, laat het nu ook rustig drogen

op een handdoek of rol de stroken haar op een klittenrol (Hema).

Als het haar dan droog is heb je er weer een prachtige krul in.

Wil je dat dit sneller gaat gebruik dan een krultang of carmenset.

6* Als je het haar alleen maar droog föhnt zal het er pluizig en niet mooi

uit gaan zien.

7* Ook kun je febreze in het haar spuiten (geurverfrisser) als je het niet

perse wil wassen.

Clip-in Extensions from HaarZaakje

What is the difference with another extension?

These are four strips of 10 cm/15 cm/25 cm/30 cm that you yourself can easily clip in your hair. It is 100% real human hair. The deployment time is 5 minutes

Is it real human hair and I can do everything (washing, curling, sports, hair straightener)?

Yes, it concerns 100% human hair. You can treat it as if your own hair.

I can also dye or perm?

That may indeed, but like your own hair, the less quality and can be drier. If it is not necessary so do not. Redken shampoo and conditioner, it helps the hair cuticle to close properly again. Decide to paint your own kit we do not guarantee the quality of the hair.

How long should my hair be?

The best part is at least 8-10 cm across, or longer. 1 set is enough for a whole head extension or thickening, do you have really thick hair or no hair than European, sometimes you need more strips sewn or double set (double weft) Here you paying extra for it.

Is it harmful to my hair?

Not at all.

Do I need special shampoo?

Only when using a good shampoo and conditioner (Redken), we can guarantee quality long hair. The best way instead of washing is hang it outside on a clothes hook to air dry.

Do I need a special brush?

No. The use is very simple, anyone can. Even if you’re not very handy.

What does a normal extension cost?

€ 75 (40 cm)

€ 95 (50 cm)

€ 125 (60 cm)

How long does it stay in?

All day until you take them out.

hair extension through Clip Ins

Clip-in hair extensions are long strips that are easily to apply between your own hair. You clip them in by placing them on your head an press . This is super tight. If you’re a bit handy it takes about 5-10 minutes. The result is amazing. Because you only wear them only during the day and last for years.

This package contains 4 strips of 10/15/25/30 cm and its thickness is normal enough for a complete hair extension. It is 100% real human hair from India and you can dye them yourself if the color doesn’t match your own hair. You can choose between 38-40 cm, 48-50 cm and 58-60 cm length.

You can do everything with it. Wash / Cut / curl / dye / hair straightener, it’s 100% human hair (human hair).

Some tips for caring for the clip-in extensions:

1 * You do not often wash the kit, you can also set a night

hanging them in the air on a clothes hanger.

2 * If you do wash use a set of good caring

shampoo for dry hair, do not rub the hair too much but immerse

under water and squeeze some shampoo. Never go to rough work.

Keep the hair from the clips down under the tap and flush the

Shampoo out carefully. Then do a mask or

conditioner in the hair. Rinse well again this carefully.

3 * Comb the hair out gently without pulling hard and then let the set

dry on a towel.

4 * Do you have a straight set of place than the hair on the ironing board and

iron it, use on the canvas option (yes, that’s pretty hot). Keep the hair at

the clip, set the iron on the hair and pull the hair

by the iron. Then comes another nice shine to the hair.

5 * Do you have a curly set? Wash it the same way, squeeze the curl in

again after you have washed the set, now let it dry slowly

on a towel and roll the strips in some rollers.

If the hair is dry you have another beautiful curl.

Do you want it faster than using a curling iron or carmenset.

6 * If you just dry the hair by a blow dryer the hair will be fluffy, frizzy and look

not pretty.

7 * You can also spray febreze in the hair (air refresher) if you do not

want to wash.

20111206-225933.jpg

  Love it? Laat het mij weten!

All about BornPrettyStore!

Hey Guys,

I got the package from Born Pretty Store. It was really fast, normally it would take 2-3 weeks shipping. But they send it to me like 10 days ago. So I think it is really fast shipping, from America to The Netherlands. So what they send me are the
6PCS Black Waterproof Eyeliner Gel Makeup Cute Design
3pcs Nail Art Brush Ongle Liner Drawing Line Pen Paint

I’m not going to do a video review. But I will definitively use them in my tutorials! And just tell some things about them,

The 6PCS Black Waterproof Eyeliner Gel Makeup Cute Design

Net: 5ml * 6

 • Very cute design
 • The extreme thick color cream can increase magic power for the eye makeup,
 • Has 24 hours waterproof grease formulation,
 • Can be removed easily by warm water & makeup remove oil
 • Meticulous brush head copy you to draw much easier than control,
 • Strengthen and beautify eyeliner, soft head, and don’t need to worry it will hurt skin

Main Ingredients: Water, Natural wax, Iron Oxide, Propylene Glycolacid copolymer, Vitamine E, Aluminumand Magnesium Silicate, Emulsifier, etc.

What I think about them:

They are so cute, these colorful eyeliner puppets are easy to use. They have this kind of soft tip at the end, so there isn’t a brush or anything like that. You have lots of control with them, that’s another good thing. Also you can make thin, thick, straight and smooth lines with it. And it dries really fast.

It’s nice that they come in 6 pieces, this means you have 6 eyeliners for $8,42. THAT’S CHEAP!

Next are the 3pcs Nail Art Brush Ongle Liner Drawing Line Pen Paint

100% Brand new

 • Package included three brushes indifferent length:
 • Fine detail, medium liner, and long striper brush
 • For drawing lines, fine details,flowers, patterns, etc.
 • Size: 17cm – 18cm or 6.69inch – 7.08inch
 • Ideal for fine nail art work
 • Ready for use!
 • Creating beautiful nail for longlasting sparkle nail tips! Perfect for both professional useand personal use!

What I think about them:

So easy to use and It saves money. I’m to lazy to get these art nail-polishes and in The Netherlands there are not these funky colors, so that where these brushes jump in. They’re mainly for drawing lines, like you would with the art liners. But you can also make some crazy designs with them.

And again 3 brushes for $2,29 is so cheap!

And don’t forget FREE SHIPPING AND 10% OFF WITH COUPON KTSK31
a basic design with my:
-essence ultra strong nail repair
-catrice 220 Lost in mud
-catrice 030 Meet me at coral island
– OPI Base coat
– essence nail art express dry drops
-medium nail art brush
Here some pictures~

3pcs Nail Art Brush Ongle Liner Drawing Line Pen Paint

6PCS Black Waterproof Eyeliner Gel Makeup Cute Design

20111207-095647.jpg

  Love it? Laat het mij weten!

All about Model21’s false eyelashes!

All of Model21’s false eyelashes are 100% handmade to exact specifications. Each pattern and design is perfectly shaped and arranged to give a striking effect to your eyes. Whether the look is natural or dramatic wearing fake eyelashes will give you the desired look.

 • 10 pairs of Model 21 false eyelashes in each box Model 21 Box
 • Free shipping with orders of 3 box eyelashes or more (USA)
 • Free 1 box with purchase of 4 or more (same brand)
 • 100% Satisfaction Guaranteed
.
Model21 has also human hair lashes and lash extensions.
I’ve got the Model 21 False Eyelashes No.25T . These lashes are handmade and in the package are 10 pairs of lashes, what is a whole lot for just $14,95. In the package is no glue included, so you have to buy it on their site, or in your local drugstore. What I like about the number 25’s is that they look so natural! They are comfi to wear and really long. They fit my eye perfectly, so I didn’t have to cut of any excess. They don’t irritate my eyes, which is another great thing about them.
I think these glam up your sexy look or natural look. But if I would wear them with a natural look, I’d probably trim them a little, so that they are not so long.
I’m going to do a tutorial with them, so stay tuned.

Alle false eyelashes Model21 zijn 100% hand gemaakt om de exacte specificaties te behalen. Elk patroon en het ontwerp is perfect gevormd en ingericht voor een opvallende uitvoering te geven aan uw ogen. Of de look is natuurlijk of dramatisch het dragen van false eyelashes geeft u de gewenste look.

 • 10 paren van Model 21 valse wimpers in elke verpakking
 • Gratis verzending van bestellingen van 3 box wimpers of meer (USA)
 • Gratis een doos met de aankoop van 4 of meer (hetzelfde merk)
 • 100% tevredenheidsgarantie

.

Model21 heeft ook menselijk haar wimpers en wimper extensions.

Ik heb de Model 21 False Eyelashes No.25T. Deze wimpers zijn handgemaakt en in het pakket zijn 10 paren van wimpers, wat een hele hoop voor slechts 14,95 dollar is. In het pakket is geen lijm meegeleverd, dus je moet kopen op hun site, of in je lokale drogisterij. Wat ik fijn vind aan nummer 25 is dat ze er zo natuurlijk uit zien! Ze zijn Comfi om te dragen en echt lang. Ze perfect passenop mijn ogen, dus ik hoefde ze niet te bij te knippen van een eventueel overschot. Ze niet irriteren mijn ogen, dat is een ander groot pluspunt over hen.

Ik denk dat deze een glam-up aan je sexy look of natuurlijke look geven. Maar als ik ze zou dragen met een natuurlijke uitstraling, zou ik waarschijnlijk bijknippen, zodat ze niet zo lang zijn.

Ik ga een tutorial met hen te doen, dus stay tuned.

20111206-230007.jpg

  Love it? Laat het mij weten!
in Hair

Rapunzel of Sweden

Methods for luxurious Real Hair Extensions by Rapunzel

Rapunzel of Sweden offers convenient methods for Luxurious Hair Extensions, especially suited for you!

You can choose between several different methods of attaching your Rapunzel of Sweden Hair Extensions. We sell quality clip on hair extensions that guarantee an excellent result or luxurious hair wefts extensions or pre bonded nail hair extensions or clip on hair extensions or skin wefts extensions or hair weave extensions or wigs, if you wish.

We sell exclusively our own brand for hair extensions: “Rapunzel of Sweden”. We are the first Swedish hair extensions brand. Rapunzel of Sweden was created to give women high quality hair extensions and to fulfil the wishes of many women who waited and waited to get long and thick hair without success. Some have very thin hair and want to have that little extra. With ownership, from factory to end user, we can guarantee that you get the absolutely best hair, hair extensions that are available in the Northern Europe. At our factory we see to it that the hair extensions are of a high standard and environmentally justified. We and Nelly.com are the exclusive distributors of our quality brand Rapunzel of Sweden to more than a dozen countries. We are keen on developing new hair extension methods – to serve our customer with what is new. Should you choose us as your partner and hair extensions supplier we can guarantee that you will be satisfied and that you get a solid partner.

Rapunzel of Sweden Hair Extensions are the perfect way for a quick and easy hair dressing. Clip on hair extensions. Order your clip on hair extensions today!

What is RAPUNZEL of Sweden? clip on hair extensions, bulkhair and wigs, klick here

Rapunzel of Sweden is specialised in real hair extensions / clip on extensions

We who work at Rapunzel of Sweden are a Team of specialists in the field of hair extensions and some are hairdressers and extensions – teachers who have worked around the world with celebrities and their hair extensions.

We are organised so that one person is responsible for one country and serves you in your own language. There is a professional handling of complaints and returns of hair extensions, in order to improve our performance continuously leading to improvements in the quality of our hair extensions. They are responsible for your safety and satisfaction.

The warehouse is sufficiently staffed in order to ensure a speedy delivery of your hair extensions orders. We all work in a great Team and we do our best to make you happy with our products. Our hair extensions products are developed for hairdressers and private customers. All are entitled to the hair extension of your dreams wether you choose to do it by yourself, together with a friend or at the hairdressers.

We supply Real European hair extensions originating from Russia and India/Asia and all kinds of accessories and tools to make it easy for you to attach the hair extensions.

Read more about how to attach your real hair extensions, here

Click for all the colors that Rapunzel of Sweden has, here

20111206-230029.jpg

  Love it? Laat het mij weten!

Thank you Cosmania!

I’m really thankful to Cosmania, It’s one of the few stores that sell products that you cant get in The Netherlands, like Mario Badescu. It’s a great online store even that good that they’ve won the Marie Claire Starters Award.

.

Cosmania stands for:

 • Large selection of the world’s nicest and finest beauty products
 • Most brands are available with us exclusively in the Netherlands
 • A helpful and knowledgeable team
 • Free Shipping above € 75, –
 • reliable service
 • Delicious samples with every order
 • Shipped within two working days
.
And the brands they sell in their online store
  .
  Ik wil Cosmania erg bedanken, Cosmania is een van de winkels waar je exlusieve merken zoals,Mario Badescu, niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Het is een super web winkel en ze zijn zo goed dat ze zelfs the Marie Claire Starters Award binnen hebben gesleept.
  .
  Cosmania staat voor:
  • Groot aanbod van ’s werelds leukste en lekkerste beauty producten
  • De meeste merken zijn in Nederland exclusief bij ons verkrijgbaar
  • Een behulpzaam en deskundig team
  • Gratis verzending boven € 75,-
  • Betrouwbare service
  • Heerlijke samples bij iedere bestelling
  • Binnen 2 werkdagen geleverd
  .
  Hier de merken die ze verkopen in hun online store:
  Marije en Marcel bedankt!

  20111207-100056.jpg

    Love it? Laat het mij weten!

  All about Mario Badescu!



  Mario Badescu

  Part II on Cosmania

  Voor Nederlands zie onder de foto’s

  Today’s review is going to be on the Mario Badescu products. These are all NOT tested on animals, and for all skintypes

  So first the Mario Badescu Drying Cream is an acne cream that does its work while it is not visible! It is an effective treatment for all skin types to small pimples under the surface. Put a few small dots on the acne to prevent the spots to enlarge and spread the acne. Aloe rich cream conceals and heals the pimples and prevents it to spread it out.

  The way that you use this: Dab a small amount Drying Cream with your fingertips on the pimples until the cream smoothes into the skin. This cream works best if you use it after your moisturizer and before your makeup. You really need very little amount of Drying Cream to achieve a good result. Don’t spread it all over your face.

  Second is the Enzyme Cleansing Gel, is the best-selling daily facial cleanser Mario Badescu! This non-foaming Enzyme Cleansing Gel is soap and oil-free and thoroughly removes eye makeup, dirt and oil without drying out your skin. This gel is gentle enough for normal to dry skin, even if you’re not wearing makeup. Papaya and grapefruit extracts are exfoliating alpha hydroxyl acids prevent dullness of the skin to prevent pimples and blackheads. The delicious citrus scent gives a fresh feeling.

  The way that you use this: Use this gentle cleanser morning and evening. Gently massage in a circular motion on your face, but avoid the area around your eyes. Rinse your face with lukewarm water and pat dry. Then use the Special Cucumber Lotion Glycolic Acid or toner.

  Next it the Cucumber Tonic Mask this is suppose the make your pores clean and clear by the wonderful cool Cucumber. This mask tightens the pores and cleans them deeply .With ingredients like cucumber extract and soothing absorbing oil from clay mask is a great success. This mask is good for combination, normal and oily skin, but even for sensitive skin. It makes the skin smooth and healthy.

  The way that you use this : Apply a thin layer of the mask to your clean dry skin. Do not use it on the skin around the eye erea. Allow 15-20 minutes for the mask to work, thoroughly rinse off with lukewarm water. For optimal results, you can mask it 2-3 times a week. After the mask use (Mario Badescu) moisturizer or night cream.

  As last the Drying Lotion. this is a spot treatment for overnight, for whiteheads. It has two layers, the first clear layer salicylic assault and the pink layer is calamine lotion.

  The way that you use this: The Drying Lotion is used before going to bed and after applying your cleanser, toner and moisturizer on your face. Apply a little of the calamine lotion directly to your pimple with a cotton swab or q-tip. Don’t wipe it dry but leave it at night and rinse in the morning.
  DO NOT shake the bottle and use only the pink residue on the skin. you really need to do it over night, because the calamine lotion is visible.

  I’ll show you how it works.

  Some more info about this product:

  This is the best acne treatment Mario Badescu has at the moment. It’s world famous, it’s been in different magazines. It’s the winner of ELLE Magazine (U.S.) Beauty Award for ‘most effective acne treatment that exists, thanks to the unique blend of calamine and salicylic acid which also dries out pimples overnight and disappear and soothes.

  It’s kind of pricey for a spot treatment it’s about 17 dollars or 17 Euros for 1 owns or 29 ml.

  I’ve been using it for a week now, and I can definitely tell you that it’s worth it. It does the job, probably not in one use for bigger pimples, But It will reduce the redness and flatten the pimple, but it will take 2 or 3 uses before it’s completely gone.

  I have very sensitive skin, and it doesn’t irritate my skin. I’ve had a lot of trouble with acne products because of the salicylic assault. But the calamine lotion definitely calms down the skin.

  So If you want to buy a spot treatment that works, you definitely need to buy this one.

  De review van vandaag gaat over de Mario Badescu producten. Deze zijn allemaal NIET getest op dieren, en voor alle huidtypen.
  Dus eerst de Drying Cream van Mario Badescu dit is een acne cream die z’n werkt doet terwijl het niet zichtbaar is! Het is een effectieve behandeling voor alle huidtypes om kleine onder de oppervlakte puistjes op te drogen. Breng een paar kleine puntjes aan op de acne gebiedjes om te voorkomen dat de plekken groter worden en de acne zich kan verspreiden. Aloë rijke crème verbergt en geneest de puistjes en het verspreiden ervan.

  De manier waarop je het gebruikt: Dep een kleine hoeveelheid Drying Cream met je vingertoppen aan op de puistjes tot de crème zich in de huid dringt. Deze crème werkt het beste als je deze aanbrengt na je moisturizer en voor je make-up. Je hebt echt maar heel weinig Drying Cream nodig om tot een goed resultaat te komen. Verspreid dus niet een grote hoeveelheid over je gezicht.

  Tweede is de Enzym Cleansing Gel, dit is de best verkopende dagelijkse gezichtsreiniger van Mario Badescu! Deze niet-schuimende Enzyme Cleansing Gel is zeep en olie vrij en verwijdert grondig je oog make-up, vuil en olie zonder je huid uit te drogen. Deze gel is zacht genoeg voor een normale tot droge huid, ook als je geen make-up draagt. Papaya en grapefruit extracten zijn peelende alpha hydroxy zuren die dofheid van de huid voorkomen dat puistjes en mee-eters kan veroorzaken. De heerlijke citrus geur geeft een fris gevoel.

  De manier waarop je het gebruikt: Gebruik deze zachte reiniger ‘s ochtends en ‘s avonds. Zachtjes in masseren met cirkelvormige bewegingen op je gezicht, maar vermijdt het gebied rond je ogen. Spoel je gezicht af met lauw water en dep het daarna droog. Gebruik daarna de Special Cucumber Lotion of de Glycolic Acid Toner.

  Vervolgens de Cucumber Tonic Mask, Dit maak je poriën weer zuiver en scherp door deze heerlijke verkoelende en verfrissende Cucumber Tonic Mask van Mario Badescu. Dit masker scherpt de poriën aan en reinigt ze diep. Met ingrediënten als rustgevend komkommer extract en olie van absorberende klei is dit masker een groot succes. Dit masker is goed voor de gecombineerde, normale en vettige huid maar ook zelfs voor de gevoelige huidjes. Het maakt de huid glad en gezond.

  De manier waarop je het gebruikt: Breng een dun laagje van het masker aan op je schone droge huid. Neem niet de huid rondom de ogen mee. Laat het masker 15-20 minuten intrekken om het daarna grondig af te spoelen met lauw water. Voor een optimaal resultaat kan je dit masker 2-3 keer per week gebruiken. Gebruik na het masker een heerlijk zachte Mario Badescu moisturizer of nachtcrème.

  Als laatste de Drying Lotion, Dit is een spot treatment voor ’s nachts, tegen puistjes. Het heeft twee lagen, de eerste duidelijke laag salicylzuur salicylic assault en de roze laag is Calamine lotion.

  De Drying Lotion van Mario Badescu is een snelwerkende, super effectieve, lokale acne behandeling. Geformuleerd met salicylzuur, calamine en andere sneldrogende ingrediënten, zal dit product ervoor zorgen dat jouw lelijke puistjes (met een witte kop) ’s nachts verdwijnen terwijl je slaapt. Terwijl andere acne behandelingen kunnen irriteren en een droge of gevoelige huid achterlaten, is deze Drying Lotion veilig en effectief voor alle huidtypes.

  De manier waarop je het gebruikt: Gebruik deze Drying Lotion voordat je naar bed gaat en na het aanbrengen van je reiniger, toner en moisturizer op je gezicht. Breng een beetje van de lotion rechtstreeks op je puistje aan met behulp van een wattenstaafje. Wrijf het niet droog maar laat het ’s nachts zitten en spoel het ’s morgens weer af. Schud het flesje NIET en gebruik alleen het roze bezinksel op de huid. .Je moet dit echt alleen ’s nachts doen, omdat de Calamine lotion zichtbaar is.

  Ik zal je laten zien hoe het werkt.

  Wat meer info over dit product:
  Dit is de beste behandeling van acne Mario Badescu heeft op dit moment. Het is wereldberoemd, het is al in verschillende magazines. Het is de winnaar van ELLE Magazine (US) Beauty Award voor ‘de meest effectieve behandeling van acne die er bestaat, dankzij de unieke mix van Calamine en salicylzuur, die ook uitdroogt puistjes’ s nachts en verdwijnen en verzacht.

  Het is een beetje prijzig voor een spot treatment het gaat om 17 dollar of 17 euro voor een bezit van 1 oZ. of 29 ml.

  Ik gebruik het voor een week nu, en ik kan zeker zeggen dat het de moeite waard is. Het doet het werk, waarschijnlijk niet in een keer gebruiken voor grotere puistjes, maar het zal de roodheid verminderen en het puistje platter maken, maar het duurt 2 of 3 keer, voordat het helemaal weg.

  Ik heb zeer gevoelige huid, en het niet irriterend voor mijn huid. Ik heb een veel last gehad van acne producten als gevolg van het salicylzuur. Maar de Calamine lotion kalmeert zeker de huid.

  Dus als je wilt naar een spot treatment, die werkt, opzoek bent, moet je zeker is dit erg aan te raden.

  20111206-230118.jpg

    Love it? Laat het mij weten!
  Top